Smykkematerialer.dk er medlem af Ædelmetalkontrollen.

Din sikkerhed for vores kvalitet!!!

Smykkematerialer.dk er registreret hos ædelmetalkontrollen under vores moderselskab CM Company.

Dansk kontrol
FORCE Technology er af myndighederne udpeget til Ædelmetalkontrol i Danmark og har til opgave at kontrollere, at lovens bestemmelser overholdes. Kontrollen sker ved uanmeldte besøg hos virksomheder, der forarbejder eller handler med varer af ædle metaller.

For at kontrollere indholdet af ædle metaller udtager Ædelmetalkontrollen prøver, der undersøges på laboratorierne hos FORCE Technology. Der udtages ca. 3000 prøver årligt.

Service
Ædelmetalkontrollen konventionsstempler varer til eksport og udfører undersøgelser til bestemmelser af ædelmetalindholdet i alle former for varer af ædelmetal. Teknisk og lovmæssig vejledning indgår naturligvis i denne service.